مبلغ در زمان خرید از حسابم کسر شده ولی در سایت پرداخت ناموفق نمایش می دهد؟

کارشناس پشتیبانیکارشناس پشتیبانی

در زمان بروز خطای بین بانکی این اتفاق رخ می دهد که وجه کسر شده از حساب شما ظرف ۷۲ ساعت به حساب شما بر می گردد.

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت