چرا در زمان وارد کردن اطلاعات بانکی، خطای اطلاعات نادرست است می دهد؟

کارشناس پشتیبانیکارشناس پشتیبانی

در صورت انقضای تاریخ کارت یا مسدود شدن کارت توسط بانک یا غیرفعال شدن کارت این پیغام ظاهر می شود که بایست از طریق بانک صادر کننده کارت پیگیری کنید.

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت